כניסה
הודעות לקוראים

שעות פתיחת הספריה

16 דצמבר, 2019

שעות פתיחת הספריה המעודכנות:

יום א' 8:00 - 14:00

יום ב' 8:00 - 14:00

יום ג' 8:00 -  18:00

יום ד' 8:00 - 14:00  יש השאלה! 

יום ה' 8:00 - 16:00

יום ו' 8:00 - 12:00

תפריט נגישות