הודעות לקוראים

הודעות

שינויים בשעות פתיחת הספריה

שינויים בשעות פתיחת הספריה

שימו לב! בימי חמישי הספריה פתוחה מ 8:00 עד 16:00 א, ב, ד 8:00 עד 14:00 ג 8:00 עד 18:00 ה 8:00 עד 16:00 ו 8:00 עד 12:00
המשך קריאה: שינויים בשעות פתיחת הספריה